Назва виша Профіль Openness Rank
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" перейти 30035
2 Сумський державний університет перейти 29252
3 Київський національний університет Тараса Шевченка перейти 27050
4 Київський нацiональний економiчний унiверситет перейти 26149
5 Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди перейти 22254
6 Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" перейти 20073
7 Львівський державний університет фізичної культури перейти 18560
8 Національна медична академія післядипломної освіти П Л Шупика перейти 18380
9 Львівський національний медичний університет перейти 18231
10 Національний університет Києво-Могилянська академія перейти 18210
11 Тернопільський національний економічний університет перейти 17420
12 Вінницький національний технічний університет перейти 16670
13 Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова перейти 15585
14 Львівський національний університет Івана Франка перейти 13929
15 Одеський національний політехнічний університет перейти 13872
16 Київський національний торговельно економічний університет перейти 13368
17 Черкаський національний університет Богдана Хмельницького перейти 12997
18 Одеський національний університет Ім. Мечникова перейти 12614
19 Східноєвропейський національний університет Лесі Українки перейти 12607
20 Національний медичний університет О О Богомольця перейти 12092
21 Одеський державний екологічний університет перейти 11526
22 Житомирський державний технологiчний університет перейти 10781
23 Харківський національний університет радіоелектроніки перейти 10484
24 Національний університет біоресурсів і природокористування України перейти 9951
25 Ужгородський національний університет перейти 9672
26 Житомирський державний університет І. Франка перейти 8697
27 Харківський національний економічний університет перейти 8613
28 Національний авіаційний університет перейти 8585
29 Національний університет "Одеська юридична академія" перейти 8266
30 Одеський національний економічний університет перейти 8023
31 Дніпропетровська медична академія перейти 7863
32 Міжрегіональна Академія управління персоналом перейти 7365
33 Київський університет Бориса Грінченка перейти 7331
34 Національний університет харчових технологій перейти 7310
35 Вінницький національний медичний університет М.І. Пирогова перейти 7178
36 Університет КРОК перейти 6990
37 Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова перейти 6923
38 Харківська медична академія післядипломної освіти перейти 6610
39 Національний університет фізичного виховання І спорту України перейти 6609
40 Запорізький національний університет перейти 6437
41 Харківський національний медичний університет перейти 6337
42 Національний фармацевтичний університет перейти 6325
43 Національний університет Львівська політехніка перейти 6294
44 Національний університет водного господарства та природокористування перейти 6211
45 Одеська національна академія харчових технологій перейти 6038
46 Національна металургійна академія України перейти 6016
47 Національний гірничий університет перейти 5920
48 Університет державної фіскальної служби України перейти 5780
49 Чернігівський національний технологічний університет перейти 5758
50 Тернопільський національний педагогічний університет перейти 5726
51 Національний аерокосмічний університет ім. М Є Жуковського перейти 5632
52 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту академіка В Лазаряна перейти 5497
53 Сумський національний аграрний університет перейти 5476
54 Національний юридичний університет Ярослава Мудрого перейти 5392
55 Уманський національний університет садівництва перейти 5287
56 Університет менеджменту освіти перейти 5271
57 Український державний хіміко-технологічний університет перейти 5217
58 Сумський державний педагогічний університет А С Макаренка перейти 5191
59 Харківський національний університет В.Н. Каразіна перейти 5080
60 Житомирський національний агроекологічний університет перейти 5029
61 Харківський університет Повітряних сил І. Кожедуба перейти 4996
62 Східноукраїнський національний університет В Даля перейти 4932
63 Харківський національний автомобільно дорожній університет перейти 4897
64 Подільський державний аграрно-технічний університет перейти 4843
65 Харківська державна академія культури перейти 4837
66 Українська державна академія залізничного транспорту перейти 4774
67 Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет Григорія Сковороди перейти 4772
68 Харківський національний аграрний університет В В Докучаєва перейти 4705
69 Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля перейти 4672
70 Національна академія внутрішніх справ перейти 4572
71 Тернопільський національний технічний університет І Пулюя перейти 4515
72 Харківський національний університет внутрішніх справ перейти 4493
73 Чорноморський національний університет Петра Могили перейти 4406
74 Національний університет цивільного захисту України перейти 4401
75 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності перейти 4383
76 Донецький національний університет перейти 4368
77 Дніпропетровський державний аграрно економічний університет перейти 4299
78 Українська медична стоматологічна академія перейти 4245
79 Запорізький національний технічний університет перейти 4207
80 Буковинський державний медичний університет перейти 4198
81 Тернопільський державний медичний університет перейти 4135
82 Кіровоградський національний технічний університет перейти 4015
83 Національний лісотехнічний університет України перейти 4003
84 Львівський державний університет внутрішніх справ перейти 3908
85 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури перейти 3833
86 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького перейти 3786
87 Полтавський національний технічний університет Ю. Кондратюка перейти 3752
88 Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського перейти 3707
89 Таврійський державний агротехнологічний університет перейти 3687
90 Уманський державний педагогічний університет П. Тичини перейти 3656
91 Полтавська державна аграрна академія перейти 3647
92 Хмельницький нацiональний унiверситет перейти 3582
93 Національний університет кораблебудування адмірала Макарова перейти 3560
94 Луганський національний університет Тараса Шевченка перейти 3480
95 Миколаївський національний аграрний університет перейти 3478
96 Донецький національний технічний університет перейти 3376
97 Київський національний університет будівництва і архітектури перейти 3373
98 Харківський національний технічний університет сільського господарства Петра Василенка перейти 3257
99 Ніжинський державний університет М. Гоголя перейти 3203
100 Київський національний університет культури і мистецтв перейти 3099
101 Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу перейти 3072
102 Українська інженерно педагогічна академія перейти 3065
103 Одеська державна академія будівництва та архітектури перейти 3065
104 Національна академія статистики, обліку та аудиту перейти 3003
105 Білоцерківський національний аграрний університет перейти 3002
106 Маріупольський державний університет перейти 2947
107 Кам'янець Подільський національний університет І Огієнка перейти 2928
108 Полтавський національний педагогічний університет перейти 2888
109 Дніпропетровський національний університет О. Гончара перейти 2870
110 Вінницький державний педагогічний університет перейти 2800
111 Університет банківської справи Національного банку України перейти 2738
112 Криворізький державний педагогічний університет перейти 2727
113 Донбаська державна машинобудівна академія перейти 2689
114 Бердянський державний педагогічний університет перейти 2685
115 Національний університет Острозька академія перейти 2595
116 Одеська національна морська академія перейти 2546
117 Харківський державний університет харчування та торгівлі перейти 2478
118 Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна перейти 2419
119 Криворізький національний університет перейти 2291
120 Академія муніципального управління перейти 2209
121 Приазовський державний технічний університет перейти 2100
122 Київський національний лінгвістичний університет перейти 2043
123 Харківський національний університет будівництва та архітектури перейти 2041
124 Чернівецький торговельно-економічний інститут перейти 2029
125 Вінницький торговельно-економічний інститут перейти 1971
126 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв перейти 1919
127 Хмельницький університет управління та права перейти 1870
128 Донецький юридичний інститут МВС України перейти 1785
129 Рівненський державний гуманітарний університет перейти 1771
130 Херсонський національний технічний університет перейти 1672
131 Національна академія Національної гвардії України перейти 1565
132 Херсонський державний аграрний університет перейти 1536
133 Міжнародний гуманітарний університет перейти 1494
134 Запорiзька державна iнженерна академiя перейти 1474
135 Херсонський державний унiверситет перейти 1469
136 Народна українська академія перейти 1402
137 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ перейти 1342
138 Мукачівський державний університет перейти 1312
139 Миколаївський національний університет В.О. Сухомлинського перейти 1263
140 Чернігівській національний педагогічний університет Т.Г. Шевченка перейти 1239
141 Буковинський університет перейти 1235
142 Одеська національна академія зв'язку О.С. Попова перейти 1193
143 Український Католицький Університет перейти 1159
144 Державний університет інфраструктури та технологій перейти 1115
145 Київський кооперативний інститут бізнесу і права перейти 1096
146 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової перейти 1064
147 Івано Франківський національний медичний університет перейти 1047
148 Луганський національний аграрний університет перейти 1046
149 Українська академія друкарства перейти 1019
150 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України перейти 989
151 Луганський державний університет внутрішніх справ Е.О. Дідоренка перейти 908
152 Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного перейти 852
153 Національний університет оборони України Івана Черняховського перейти 768
154 Донецький національний медичний університет М. Горького перейти 742
155 Прикарпатський національний університет Василя Стефаника перейти 733
156 Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського перейти 678
157 Європейський університет перейти 671
158 Львівська комерційна академія перейти 608
159 Університет митної справи та фінансів перейти 597
160 Полтавський університет економіки і торгівлі перейти 575
161 Донецький національний університет економіки і торгівлі М. Туган Барановського перейти 550
162 Дніпровський державний технічний університет перейти 545
163 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II перейти 495
164 Ізмаїльський державний гуманітарний університет перейти 478
165 Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури перейти 393
166 Житомирський військовий інститут С.П. Корольова Національного авіаційного університету перейти 380
167 Харківський регіональний інститут державного управління перейти 377
168 Таврійський національний університет В.І. Вернадського перейти 315
169 Дрогобицький державний педагогічний університет Івана Франка перейти 301
170 Київський медичний університет УАНМ перейти 277
171 Київський університет права перейти 227
172 Донецький державний університет управління перейти 212
173 Херсонська державна морська академія перейти 212
174 Державний університет телекомунікацій перейти 157
175 Міжнародний науково-технічний університет перейти 151
176 Одеський національний морський університет перейти 116
177 Інститут нейрохірургії А.П. Ромоданова АМН України перейти 114
178 Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ перейти 101
179 Київський міжнародний університет перейти 84
180 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія перейти 79
181 Луганський державний медичний університет перейти 64
182 Харківський економіко-правовий університет перейти 60
183 Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій перейти 59
184 Луцький національний технічний університет перейти 53
185 Київський інститут бізнесу та технологій перейти 50
186 Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради перейти 42
187 Міжнародний університет бізнесу і права перейти 40
188 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Михайла Бойчука перейти 36
189 Дніпропетровська консерваторія ім М. Глінки перейти 27
190 Запорізький державний медичний університет перейти 17
191 Чернівецький національний університет Ю. Федьковича перейти 15
192 Міжнародний університет фінансів перейти 10
193 Житомирський інститут медсестринства перейти 10
194 Національна академія управління перейти 9
195 Вінницький національний аграрний університет перейти 9

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"