Назва виша Профіль Openness Rank
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" перейти 29450
2 Сумський державний університет перейти 28152
3 Київський національний університет Тараса Шевченка перейти 26299
4 Київський нацiональний економiчний унiверситет перейти 24668
5 Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди перейти 21503
6 Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" перейти 19352
7 Національний університет Києво-Могилянська академія перейти 18060
8 Львівський національний медичний університет перейти 17120
9 Одеський національний університет Ім. Мечникова перейти 16800
10 Тернопільський національний економічний університет перейти 16027
11 Національна медична академія післядипломної освіти П Л Шупика перейти 15698
12 Львівський державний університет фізичної культури перейти 15695
13 Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова перейти 15255
14 Вінницький національний технічний університет перейти 14240
15 Одеський національний політехнічний університет перейти 13431
16 Східноєвропейський національний університет Лесі Українки перейти 12831
17 Черкаський національний університет Богдана Хмельницького перейти 12272
18 Київський національний торговельно економічний університет перейти 12220
19 Львівський національний університет Івана Франка перейти 12188
20 Національний медичний університет О О Богомольця перейти 11655
21 Житомирський державний технологiчний університет перейти 11653
22 Ужгородський національний університет перейти 11330
23 Одеський державний екологічний університет перейти 9717
24 Національний університет біоресурсів і природокористування України перейти 9666
25 Харківський національний університет радіоелектроніки перейти 9149
26 Харківський національний економічний університет перейти 8119
27 Дніпропетровська медична академія перейти 7899
28 Національний авіаційний університет перейти 7892
29 Національний університет "Одеська юридична академія" перейти 7729
30 Національний юридичний університет Ярослава Мудрого перейти 7715
31 Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова перейти 7488
32 Міжрегіональна Академія управління персоналом перейти 7291
33 Національний університет харчових технологій перейти 7114
34 Університет КРОК перейти 7079
35 Вінницький національний медичний університет М.І. Пирогова перейти 6821
36 Київський університет Бориса Грінченка перейти 6817
37 Чернігівський національний технологічний університет перейти 6582
38 Національний університет фізичного виховання І спорту України перейти 6275
39 Одеський національний економічний університет перейти 6254
40 Харківський національний медичний університет перейти 6181
41 Національний університет водного господарства та природокористування перейти 6153
42 Житомирський державний університет І. Франка перейти 5863
43 Національний університет Львівська політехніка перейти 5838
44 Національний фармацевтичний університет перейти 5737
45 Національна металургійна академія України перейти 5697
46 Національний аерокосмічний університет ім. М Є Жуковського перейти 5619
47 Одеська національна академія харчових технологій перейти 5454
48 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту академіка В Лазаряна перейти 5439
49 Університет державної фіскальної служби України перейти 5388
50 Сумський національний аграрний університет перейти 5377
51 Національний гірничий університет перейти 5311
52 Тернопільський національний педагогічний університет перейти 5038
53 Уманський національний університет садівництва перейти 5008
54 Харківська медична академія післядипломної освіти перейти 4967
55 Український державний хіміко-технологічний університет перейти 4922
56 Сумський державний педагогічний університет А С Макаренка перейти 4913
57 Харківський національний університет В.Н. Каразіна перейти 4797
58 Харківський університет Повітряних сил І. Кожедуба перейти 4790
59 Національна академія внутрішніх справ перейти 4652
60 Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля перейти 4583
61 Харківський національний університет внутрішніх справ перейти 4572
62 Запорізький національний університет перейти 4562
63 Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет Григорія Сковороди перейти 4548
64 Східноукраїнський національний університет В Даля перейти 4540
65 Харківський національний автомобільно дорожній університет перейти 4490
66 Житомирський національний агроекологічний університет перейти 4439
67 Тернопільський національний технічний університет І Пулюя перейти 4322
68 Українська державна академія залізничного транспорту перейти 4295
69 Чорноморський національний університет Петра Могили перейти 4243
70 Національний університет цивільного захисту України перейти 4189
71 Донецький національний університет перейти 4116
72 Українська медична стоматологічна академія перейти 4048
73 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності перейти 4011
74 Подільський державний аграрно-технічний університет перейти 3990
75 Дніпропетровський державний аграрно економічний університет перейти 3969
76 Тернопільський державний медичний університет перейти 3914
77 Харківська державна академія культури перейти 3872
78 Харківський національний аграрний університет В В Докучаєва перейти 3725
79 Львівський державний університет внутрішніх справ перейти 3657
80 Кіровоградський національний технічний університет перейти 3533
81 Миколаївський національний аграрний університет перейти 3513
82 Хмельницький нацiональний унiверситет перейти 3486
83 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури перейти 3474
84 Запорізький національний технічний університет перейти 3466
85 Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського перейти 3422
86 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького перейти 3375
87 Таврійський державний агротехнологічний університет перейти 3369
88 Буковинський державний медичний університет перейти 3311
89 Луганський національний університет Тараса Шевченка перейти 3299
90 Полтавська державна аграрна академія перейти 3257
91 Полтавський національний технічний університет Ю. Кондратюка перейти 3205
92 Донецький національний технічний університет перейти 3193
93 Національний лісотехнічний університет України перейти 3165
94 Університет менеджменту освіти перейти 3103
95 Українська інженерно педагогічна академія перейти 3079
96 Національний університет кораблебудування адмірала Макарова перейти 3044
97 Харківський національний технічний університет сільського господарства Петра Василенка перейти 3027
98 Київський національний університет культури і мистецтв перейти 2934
99 Білоцерківський національний аграрний університет перейти 2833
100 Одеська державна академія будівництва та архітектури перейти 2823
101 Національна академія статистики, обліку та аудиту перейти 2804
102 Університет банківської справи Національного банку України перейти 2801
103 Ніжинський державний університет М. Гоголя перейти 2800
104 Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу перейти 2725
105 Національний університет Острозька академія перейти 2725
106 Маріупольський державний університет перейти 2693
107 Полтавський національний педагогічний університет перейти 2680
108 Кам'янець Подільський національний університет І Огієнка перейти 2617
109 Вінницький державний педагогічний університет перейти 2520
110 Дніпропетровський національний університет О. Гончара перейти 2511
111 Криворізький державний педагогічний університет перейти 2505
112 Київський національний університет будівництва і архітектури перейти 2428
113 Донбаська державна машинобудівна академія перейти 2410
114 Приазовський державний технічний університет перейти 2407
115 Одеська національна морська академія перейти 2402
116 Харківський державний університет харчування та торгівлі перейти 2312
117 Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна перейти 2185
118 Криворізький національний університет перейти 2162
119 Харківський національний університет будівництва та архітектури перейти 2144
120 Академія муніципального управління перейти 2036
121 Чернівецький торговельно-економічний інститут перейти 2011
122 Вінницький торговельно-економічний інститут перейти 1849
123 Хмельницький університет управління та права перейти 1843
124 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв перейти 1635
125 Донецький юридичний інститут МВС України перейти 1629
126 Рівненський державний гуманітарний університет перейти 1626
127 Уманський державний педагогічний університет П. Тичини перейти 1617
128 Херсонський національний технічний університет перейти 1506
129 Запорiзька державна iнженерна академiя перейти 1490
130 Національна академія Національної гвардії України перейти 1408
131 Херсонський державний унiверситет перейти 1402
132 Херсонський державний аграрний університет перейти 1398
133 Київський кооперативний інститут бізнесу і права перейти 1253
134 Мукачівський державний університет перейти 1246
135 Київський національний лінгвістичний університет перейти 1232
136 Народна українська академія перейти 1193
137 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ перейти 1183
138 Чернігівській національний педагогічний університет Т.Г. Шевченка перейти 1144
139 Буковинський університет перейти 1127
140 Одеська національна академія зв'язку О.С. Попова перейти 1125
141 Бердянський державний педагогічний університет перейти 1123
142 Міжнародний гуманітарний університет перейти 1113
143 Український Католицький Університет перейти 935
144 Івано Франківський національний медичний університет перейти 899
145 Луганський державний університет внутрішніх справ Е.О. Дідоренка перейти 810
146 Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного перейти 801
147 Українська академія друкарства перейти 785
148 Державний університет інфраструктури та технологій перейти 755
149 Прикарпатський національний університет Василя Стефаника перейти 672
150 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової перейти 661
151 Національний університет оборони України Івана Черняховського перейти 656
152 Європейський університет перейти 619
153 Львівська комерційна академія перейти 537
154 Луганський національний аграрний університет перейти 533
155 Університет митної справи та фінансів перейти 532
156 Полтавський університет економіки і торгівлі перейти 524
157 Дніпровський державний технічний університет перейти 516
158 Донецький національний університет економіки і торгівлі М. Туган Барановського перейти 473
159 Ізмаїльський державний гуманітарний університет перейти 421
160 Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури перейти 394
161 Донецький національний медичний університет М. Горького перейти 389
162 Миколаївський національний університет В.О. Сухомлинського перейти 377
163 Харківський регіональний інститут державного управління перейти 372
164 Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського перейти 362
165 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II перейти 274
166 Таврійський національний університет В.І. Вернадського перейти 212
167 Київський університет права перейти 188
168 Донецький державний університет управління перейти 183
169 Київський медичний університет УАНМ перейти 153
170 Державний університет телекомунікацій перейти 134
171 Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій перейти 133
172 Житомирський військовий інститут С.П. Корольова Національного авіаційного університету перейти 131
173 Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ перейти 101
174 Одеський національний морський університет перейти 100
175 Міжнародний науково-технічний університет перейти 93
176 Херсонська державна морська академія перейти 90
177 Київський міжнародний університет перейти 83
178 Чернівецький національний університет Ю. Федьковича перейти 78
179 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія перейти 76
180 Луганський державний медичний університет перейти 63
181 Харківський економіко-правовий університет перейти 52
182 Київський інститут бізнесу та технологій перейти 36
183 Міжнародний університет бізнесу і права перейти 36
184 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Михайла Бойчука перейти 31
185 Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради перейти 17
186 Запорізький державний медичний університет перейти 12
187 Міжнародний університет фінансів перейти 11
188 Вінницький національний аграрний університет перейти 9
189 Національна академія управління перейти 8
190 Житомирський інститут медсестринства перейти 7

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"